Giới thiệu

07:17 ICT Thứ tư, 06/12/2023

Giới thiệu

Tầm nhìn sứ mệnh


TẦM NHÌN

Trở thành siêu thị ô tô số 1" cung cấp cho khách hàng mọi nhu cầu về vận tải.

SỨ MỆNH

Ô tô An Sương mang lại cho bạn sự an toàn trên suốt hành trình, mang về cho bạn lợi nhuận kinh tế bội phần

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Chính trực

Liêm chính, Trung thực trong ứng xử và trong tất cả các giao dịch.

Tôn trọng

Tôn trọng bản thân, tôn trọng đồng nghiệp. Tôn trọng Công ty, tôn trọng đối tác. Hợp tác trong sự tôn trọng.

Công bằng

Công bằng với nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và các bên liên quan khác.

Tuân thủ

Tuân thủ Luật pháp, Bộ Quy Tắc Ứng Xử và các quy chế, chính sách, quy định của Công ty.

Đạo đức

Tôn trọng các tiêu chuẩn đã được thiết lập và hành động một cách đạo đức. 


 
Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ An Sương © 2014